Logopediepraktijk

Monique Teurlings-van de Ven

SBO Petraschool
Faunuslaan 19 5631 KN Eindhoven
Openingstijden: maandag tot en met donderdag
van 8.15 – 17.00 uur

Tel.: 06-50416418
E-mail: info@logopediemonique.nl
Website: www.logopediemonique.nl

Na 25 jaar als schoollogopedist op SBO-scholen in Oss en Vught te hebben gewerkt, ben ik sinds 1 november 2016 als zelfstandig logopedist op SBO Petraschool in Eindhoven gestart. De afspraken met deze school zijn in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Mijn werkzaamheden zijn het onderzoeken, behandelen en begeleiden van kinderen van 4 t/m 13 jaar met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen.
Ik heb veel ervaring in het omgaan met kinderen die een leerstoornis, de diagnose Autisme Spectrum Stoornis en/of AD(H)D hebben, waarbij problemen optreden met concentratie, geheugen, aandacht, auditieve verwerking, motivatie, gedrag, motoriek en executieve functies.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door:

  • aansluiten bij wat het kind nodig heeft, zodat het kan groeien op zowel logopedisch als persoonlijk vlak;
  • een doelgerichte en gestructureerde opbouw van het behandelplan;
  • regelmatig overleg met ouders, leerkrachten, Intern Begeleiders en andere betrokkenen.

De praktijk is ook toegankelijk voor cliënten van buiten de school.
Ik ben lid van de beroepsvereniging voor logopedisten: de NVLF.
Ook ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Designed by FTex-Consulting